עמותת לגדול בכיף/המח”ר בחינוך

1. במאי 2009 פעלו חברי בני ברוך להקים גוף משפטי נפרד – עמותה רשומה, שתחתיה תיעשה הפעילות החינוכית המכונה “לגדול בכיף”. מספר העמותה ברשם העמותות הינו 580509453. מטרות העמותה העיקריות, כפי שנרשמו אצל רשם העמותות, הינן:

“הקמה, הפעלה, ניהול והחזקה של בתי ספר וגני ילדים, קמפוסים למבוגרים וקורסים ללימוד הקבלה ולהדרכת המלמדים”.

 העתק תעודה על רישום עמותה מרשם העמותות מצ”ב ומסומן נספח 15.

2. הבקשה לרישום העמותה נחתמה על ידי החברות המייסדות של העמותה:

  • יעל לאה גולדין, יוליה מזרחי, טלי זכיה נפתלי אמסלם, יעל סופר ותהל שדמון.
  • יעל סופר היא אשתו של אביהו סופר, דובר בני ברוך וחבר מועצת עיריית פתח תקווה מסיעת “ביחד”. תהל שדמון היא אשתו של גלעד שדמון – ממקימי בני ברוך וחבר המועצה. גב’ שדמון גם ניהלה או מנהלת את הצהרון של בני ברוך, המכונה “המל”מ”, אשר פעל ככל הנראה תחת עמותת “לגדול בכיף”.

3. החברות המייסדות ביקשו לרשום את העמותה תחת השם “עמותת דור העתיד” או “לב אחד”. השם “לגדול בכיף” היה החלופה בעדיפות אחרונה, אולם רשם העמותות פסל את שני השמות האחרים וכך הוקמה העמותה תחת השם “לגדול בכיף”.

בקשה לרישום עמותה בשם “חוכמת החיים” מיום 15.5.2009 מצ”ב ומסומן נספח 16.

4. מחיפוש בגוגל למדתי ש”חוכמת החיים” הוא שמה של סדרת ספרים שהוציא לייטמן תחת הכותרת “סדרת הקבלה וחוכמת החיים – חוויה ושמה קבלה”, בהוצאת “קבלה לעם”.

צילום מסך מתוך אתר “סימניה” של הספר “סדרת הקבלה וחוכמת החיים – חוויה ושמה קבלה” מצ”ב ומסומן נספח 17.

5. ביום 23.6.2009 התקיימה אסיפה כללית של העמותה, בה מונו כחברות בעמותה 12 חברות: חלק מהשמות הצלחתי לאתר מיד באינטרנט כחברות בני ברוך (למשל: רחל לייטמן בן-עטר – בתו של לייטמן, המוצגת באתר קבלה     לעם כ”עורכת תוכן בקבלה לעם” – צילום מסך מאתר קבלה לעם בו מוצגת רחל לייטמן כעורכת תוכן בקבלה לעם מצ”ב ומסומן נספח 18; מאירה לוי היא מנחת התכנית “מאירה והחברים” – תכנית של בני ברוך המיועדת         לילדים ומשודרת בערוץ הקבלה שלהם). חברות אחרות לא מצאתי אולם להערכתי כל החברות הינן חברות בני ברוך.

העתק הפרוטוקול מיום 23.6.2009 מצ”ב ומסומן נספח 19

6. ביום 22.9.2011 החליטה אסיפת העמותה על שינוי הרכב צוות העמותה: במקום גב’ רחל בן-עטר לייטמן מונה כיו”ר העמותה מר גריגורי שילין; במקום חברות העמותה שהתפטרו נבחרו כחברות ועד אולגה בלוצרקובסקי, אמירה     בר-זיו, הילדה יניב, סבטלנה מושקין, גריגורי שילין – ותיק בבני ברוך – ראו ניוזלטר של בני ברוך מיום 1.6.07 הגלוי לציבור בב”yahoo groups” בו מוזכר שמו של שילין כאחד החברים שעבדו על הקמת חנות הספרים                   הוירטואלית החדשה – מצ”ב ומסומן נספח 20; לובוב שילין, ויעל שלו. כחברות ועדת ביקורת מונו לאה גולדין, מילה גומניק וג’וראייב ענז’לה.

העתק פרוט’ האספה הכללית של עמותת לגדול בכיף מיום 22.9.2011 מצ”ב ומסומן נספח 21.  

7. ביום 25.7.2012 התכנסה האסיפה הכללית של העמותה והחליטה על שינוי מטרות העמותה כך ש:

“במקום ההגדרה הקיימת שמטרות העמותה הן “הקמה, הפעלה ניהול והחזקה של בתי ספר וגני ילדים, קמפוסים למבוגרים וקורסים ללימוד הקבלה ולהדרכת המלמדים”, יבוא: “הקמה, הפעלה, ניהול והחזקה של בתי ספר וגני ילדים, קמפוסים למבוגרים וקורסים ללימוד והטעמת [צ”ל: הטמעת – א.ג.] החינוך האינטגרלי במערכות החינוך השונות ולהדרכת המלמדים”.

העתק פרוטוקול אספת העמותה מיום 25.7.2012 מצ”ב ומסומן נספח 22.

8. אני מניח שהסיבה לשינוי מטרות העמותה ולהורדת המילה “קבלה” קשורה לרצון להסתיר את הקשר בין “לגדול בכיף”

9. ביום 21.2.2013 התקיימה אסיפה כללית של העמותה. בישיבה נכחו חברי העמותה גריגורי שילין, קרן נאמן, קרן אלבז, הילדה גייסטל, תהל שדמון, הילדה יניב, אנג’לה ז’וראייב, לאה גולדין ומאירה לוי. באותה ישיבה ביקשו להצטרף כחברי עמותה שניים מבכירי מפעל ההפצה של בני ברוך – גלעד שדמון (ראש תחום חינוך בבני ברוך) ומשה אדמוני (מורה לקבלה בבני ברוך על פי חיפוש בגוגל).

העתק פרוטוקול האספה הכללית מיום 21.2.2013 מצ”ב ומסומן נספח 23

10. ביום 17.4.2013 (כחודש לאחר הגשת כתב התביעה נגד מר אפלבאום) התכנסה אספת העמותה והחליטה פה אחד על שינוי שם העמותה לעמותת “המח”ר בחינוך – הוראה מערכתית רלוונטית”. ביום 5.5.2013 אושרה בקשת העמותה לשנות את שמה. ע”פ פרוטוקול הדיון, האספה התכנסה ברח’ אמיל זולא 17 בפתח תקווה – משרדי “הגן הגלובלי” הצמוד למרכז בני ברוך שקשור אליו.

11. באותה אספה הודיעו חברות ועד העמותה יעל שלו, אולגה בלוצרוקובסקי והילדה יניב על עזיבת הועד המנהל ובמקומן מונו: גריגורי שילין, דודו אהרוני (חבר ותיק בבני ברוך לפי חיפוש בגוגל – מצ”ב ומסומן נספח 24) וניב נבון (מורה לקבלה בבני ברוך על פי חיפוש בגוגל – מצ”ב ומסומן נספח 25.).

הודעת האספה הכללית על שינוי שם מיום 17.4.2013 ואישור הבקשה לשינוי שם העמותה מיום 5.5.2013 מצ”ב ומסומן נספח 26.  

12. באותו יום (17.4.2013) החליטה העמותה גם על שינוי מטרותיה המוצהרות, למחוק את המטרות:

“הקמה, הפעלה, ניהול והחזקה של בתי ספר וגני ילדים, קמפוסים למבוגרים וקורסים ללימוד והטמעת החינוך האינטגרלי במערכות החינוך השונות ולהדרכת המלמדים”.

ולהוסיף במקום למטרותיה:

“קידום החינוך להוראה מערכתית חברתית רלוונטית – גישת המח”ר בחינוך, באמצעות: א. הכשרת סגלי הוראה, מורי מורים, אנשי חינוך והציבור הרחב. ב. הטמעת גישת המח”ר בחינוך כגישה חינוכית ייחודית במערכת החינוך.  ג. הפצת החינוך ע”פ גישת המח”ר בחינוך באמצעי המדיה השונים”.

13. העמותה ציינה בבקשתה לרשם העמותות כי “העמותה סבורה כי מדובר במטרה קרובה”.

העתק הבקשה לרשם העמותות לשינוי מטרות העמותה מיום 17.4.2013 מצ”ב ומסומן נספח 27.  

14. אני מעריך שהסיבה לשינוי מטרות העמותה הוא ניסיון להתרחק ולהסתיר את הקשר לחינוך האינטגרלי (שבקלות ניתן לזהותו עם לייטמן).

15. עם זאת, במשך תקופה ממושכת לאחר מכן, לא הקפידה התובעת על הבחנה בין שאר פעילויותיה (במסגרת “קבלה לעם”, “החינוך האינטגרלי”, “הערבות” וכו’) לבין פעילויות “לגדול בכיף”:

16. כך למשל, באתר האינטרנט של תנועת הערבות מפורסמים בהרחבה קורסי הכשרה של החינוך האינטגרלי וכן מפורסמת עמותת ‘לגדול בכיף’ (תחת הכותרת “האג’נדה החינוכית של תנועת הערבות’). מתוך האתר:

“לגדול בכיף” היא עמותה חינוכית ללא מטרות רווח, שהוקמה על ידי הורים, במטרה ליצור סביבה, לילדים ולבני נוער בעולם, שתעלה על נס את ערכי האהבה והדאגה לזולת. אנחנו מאמינים שילדים שירכשו כלים למימוש הערכים הללו, יזכו לחיים של אושר, שמחה והגשמה עצמית”.

 

צילום מסך מתוך אתר האינטרנט של תנועת הערבות מצ”ב ומסומן נספח 28.

17. בשנת 2013 היו חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה: תהל שדמון, שי וולצקי, יובל דרומי שמואל (יובל טור-דרומי), מילנה ברקוביץ, אפרת נבון. מר טור דרומי השתכר כ-60,000 ₪ באותה שנה בעבודתו כ”מנהל תכניות לימוד” בעמותת המח”ר בחינוך.

רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה לשנת 2013 מתוך תיק רשם העמותות של עמותת המח”ר בחינוך מצ”ב ומסומן נספח 29.  

18. כך גם בדו”ח הכספי של עמותת “לגדול בכיף” צויין שהעמותה קיבלה עבור הפעלת צהרון הכנסות בסך 148,000 ₪ בשנת 2010, בסך 308,000 ₪ בשנת 2011 ובסך 45,000 ₪ בשנת 2012. כן מצויינת עלות שכירת מקום ואחזקתו (למשל בסך כ-120,000 ₪ בשנת 2011). מאחר ואין כל אזכור נוסף בפעילויות העמותה המפורסמות להפעלת צהרון, מדובר ככל הנראה בהפעלת “המרכז ללימודים משלימים” (המל”מ) – צהרון לילדי חברי בני ברוך בו מופעלת שיטת “לגדול בכיף”, שאותו ניהלה גב’ תהל שדמון.

כן ראו את הדו”ח הכספי של עמותת לגדול בכיף משנים 2011, 2012, 2014 – מצ”ב ומסומן נספח 30.

19. הדוח הכספי גם מציג הכנסה בסך 11,000 ₪ מ”החינוך האינטגרלי”.

20. רשימת התורמים שתרמו מעל ל-20,000 ₪ לעמותת “המח”ר בחינוך” בשנת 2014 כוללת תורמים מרכזיים של קבוצת בני ברוך והקבוצות הנוספות הפועלות תחתיה:

21. מחיפוש באינטרנט עולה כי OHR PARTNERSN הוא שמה של חברה אמריקאית בבעלותו של Seth Bogner, תלמיד של לייטמן המשמש גם כמנהל בצפון-אמריקה של “ARI INSTITUE” – המכון למחקר ע”ש הרב אשלג (גוף נוסף של בני ברוך הרשום כעמותה רשומה נפרדת). החברה בבעלות Bogner תרמה בשנת 2014 463,865 ₪ לעמותת “המח”ר בחינוך”.

צילום מסך מאתר האינטרנט של ARI INSTITUTE מצ”ב ומסומן נספח 31.

צילום מסך של “המכון למחקר ע”ש הרב אשלג” מתוך אתר “קבלה לעם” מצ”ב ומסומן נספח 32.  

22. ציון אוהב ציון (תרם לעמותת “המח”ר בחינוך” בשנת 2014 38,000 ₪) הוא תורם למטרות נוספות הקשורות לבני ברוך. כך, בעת שהתמודדה סיעת “ביחד” לבחירות המוניציפאליות בפתח תקווה, הפקיד מר אוהב-ציון ערבות בסך 200,000 ₪ לטובת הסיעה.

23. באותה רשימה ניתן למצוא רבים מהשמות המוכרים של חברי בני ברוך.

רשימת התורמים והערבים של סיעת ביחד מצ”ב ומסומן נספח 33.

24. לעמותת “המח”ר בחינוך” אתר אינטרנט “מושקע” ומתוחזק היטב. גם בחיפוש מעמיק באתר ובכל האזכורים של עמותת המח”ר בחינוך באינטרנט, אין אף מקום אחד בו מוזכר קשר כלשהו בין עמותת המח”ר בחינוך לבין לייטמן, החינוך האינטגרלי, בני ברוך, קבלה לעם או כל גורם אחר שיעיד על העובדה שתכני התכנית החינוכית הנ”ל, וחברי העמותה, הינם חברי בני ברוך.

25. ראו למשל לעניין זה מאמר ארוך שפורסם באתר “קו לחינוך” העוסק בהשתלמויות בתחום החינוך, תחת הכותרת “גישת המח”ר בחינוך; החיבור שישנה את פני מערכת החינוך”. בכתבה מתוארת השיטה החינוכית על פני כארבעה עמודים, מבלי להזכיר אף לא פעם אחת את העובדה שהשיטה מבוססת על “החינוך האינטגרלי” שפיתח לייטמן, על כך שחברי העמותה הם חברי “בני ברוך“, על כך שראשי העמותה (ה”מרואיינים” במאמר) – גלעד שדמון ומשה אדמוני – הינם בכירים בבני ברוך. וכך נכתב:

“גישת המח”ר בחינוך החלה את דרכה בארץ בשנת 2004. קבוצה של הורים, אנשי חינוך ופסיכולוגים, חברו לחפש גישה חינוכית אחרת, שתוביל את הילדים לתחושה של אושר ושגשוג… חבריה הקבוצה החלו לבחון את התפיסה שפיתחו על ילדיהם בתחילה, ובהמשך בקורסים לילדים שערכו בסביבת מגוריהם… כיום יש בארץ למעלה ממאה מדריכים – אנשי חינוך ופסיכולוגים… הההשתלמויות לחדר מורים היא בהיקף של 30 שעות שבועיות… עמותת המח”ר בחינוך פועלת ללא כוונת רווח, והעלויות כ-200 ₪ לשעה… את השיטה ניתן להציג כחלק מהייחודיות של בית הספר, במסגרת פתיחת אזורי הרישום”.

העתק המאמר מאתר “קו לחינוך” תחת הכותרת “גישת המח”ר בחינוך; החיבור שישנה את פני מערכת החינוך” מצ”ב ומסומן נספח 34.

 26. יובהר כי “פתיחת אזורי רישום” הינו השם הבלתי רשמי שניתן לפיילוט שהשיק משרד החינוך בשנת 2012 (פיילוט “בחירת ההורים המבוקרת”) במסגרתו ניתנה לבתי ספר יסודיים האפשרות לשווק עצמם להורים כבעלי מאפיינים ייחודיים. להצלחה בפיילוט יש עבור בית הספר משמעות כלכלית נכבדה. ראו לעניין זה כתבה שפורסמה בשנת 2012 בעיתון הארץ והסוקרת את פיילוט “בחירת ההורים המבוקרת”:

“זו הבשורה שתחזק את החינוך הציבורי”, מצהירה בגאווה מנכ”ל משרד החינוך, דלית שטאובר. “זהו המענה לחינוך הפרטי. היום המסר של מערכת החינוך הוא שכל בתי הספר הם אותו הדבר, ואז, אם הורה רוצה משהו קצת אחר לילד שלו איפה הוא יכול לקבל את זה? רק בפרטי. הבחירה היא בקונספט שישביח את המערכת, ייתן שירות נכון ומדויק, ויקיים תחרות בריאה בין המוסדות, לא תחרות הרסנית”.

בשונה מניסיונות העבר, דוגמת זה שנעשה בחטיבות הביניים בתל אביב, החזון החדש של משרד החינוך, שלו הוקצו בשלב הראשון חמישה מיליוני שקלים, מדבר על ייחוד בתי ספר, על מנת שיתאימו לצרכיהם השונים של כל תלמיד ותלמידה. “הכל החל מלמידת התנופה להקמת מוסדות חינוך פרטיים”, מסבירה גנית וינשטיין, מנהלת אגף בתי הספר הניסויים במשרד החינוך, “על מנת לחזק את המערכת הציבורית, בית ספר צריך לדעת לייצר ייחודיות משלו, ולנהל דיאלוג שוויוני עם קהילות שיש להן אינטרס להתנייד. עם בחירה מאוד מבוקרת והנגשת מידע זה יכול להיות פתרון אידיאלי”.

העתק הכתבה מעיתון הארץ “ מאבקי השיווק של בתי הספר” מצ”ב ומסומן נספח 35

27. ראו בנוסף פרסומת לקורס “מתודות חדשניות ויישומיות המח”ר בחינוך” שבו מרצים גלעד שדמון ולימור סופר פטמן – גם כאן מדובר בטקסט מפורט על אודות התכנית ותכניה, מבלי להזכיר את הקבלה, לייטמן, בני ברוך, החינוך האינטגרלי וכו’.

העתק הפרסומת להשתלמות ב”מתודות חדשניות ויישומיות המח”ר בחינוך” מצ”ב ומסומן נספח 36.  

מתוך: תצהיר אסף גולן – תביעת עמותת בני ברוך נגד אהרון אפלבאום

לעמוד התצהיר הראשי – לחצו כאן
לקריאת כל התצהירים שהוגשו בתביעתם של בני ברוך נגדי – לחצו כאן