פעילות “לגדול בכיף” במסגרת בית ספר רימונים

  1. יובל טור-דרומי הינו חבר או אוהד של בני ברוך והקבוצות הפועלות תחתיה. בפרופיל הפייסבוק הפומבי שלו ניתן לראות כי הוא נוהג לשתף לעתים קרובות פרסומים של “הטובים”, “תנועת הערבות מבית קבלה לעם” והרצאות של לייטמן על חינוך.צילומי מסך של פרופיל הפייסבוק של יובל טור דרומי מצ”ב ומסומנים נספח 37.
  2. ב”כ הנתבע הראתה לי ניוזלטר שנשלח על ידי בני ברוך לחברי הקבוצה הפנימית ביום 15.6.2012. בניוזלטר נכתב באופן הברור ביותר שלגדול בכיף היא למעשה החינוך האינטגרלי, ושהכנסת התכנית לבית הספר הינה “הזכות הבלתי נתפסת לחולל שינוי של ממש בתחום החינוך. כולנו [אנשי קבלה לעם – א.ג.] זכינו לקחת חלק בהכנסת שיטת החינוך האינטגראלי, לראשונה, לבית ספר רגיל של משרד החינוך. בזכות העבודה שעשה יובל טור-דרומי בכיתה שלו בבית ספר “רימונים” בטבעון, קיבלנו את ההזדמנות להטמיע את השיטה לכל בית הספר, כיתות א’-ו’, בכל המקצועות הנלמדים”.
  3. ברור שכאב לילדים במערכת החינוך, הרעיון שקבוצה קבלית-דתית הצליחה להסתנן לתוך מערכת החינוך הרגילה ולהטמיע את תכניתה ולרכוש את “הזכות להשפיע ולקרב את העולם למטרתו המקווה”, מבלי ליידע את הורי התלמידים על מטרותיה המשיחיות, מבהיל ומקומם אותי.
  4. ביום 17.12.2014 צורף יובל טור-דרומי כחבר עמותת “המח”ר בחינוך” – פרוטוקול ישיבת העמותה מיום 17.12.14 מצ”ב ומסומן נספח 38. באותה אסיפה צורפו גם יצחק אורגד ולימור שומאכר. ענת לוי (בזוזה) נבחרה כיו”ר.
  5. עם זאת, כאמור, כבר ב-2013 היה טור-דרומי בין חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה.
  6. ביום 18.1.2012 פורסמה כתבה באתר הבית של עיריית קריית טבעון שבה נכתב:

“יצירת סביבת לימודים מיטיבה בביה”ס רימונים בקרית טבעון.

18/01/2012

בביה”ס רימונים מפתחים מודל עבודה ייחודי, המשותף להורים ולצוות החינוכי. יובל טור דרומי, מחנך כיתה ב’ בביה”ס, מקיים דיאלוג חינוכי עם הורי כיתתו, תחת הכותרת: “שולחן עגול”. אחת לחודש מתקיים מפגש, שאליו מגיעים כל הורי הכיתה, ובו מתגבשת דרך משותפת, הקשורה לחינוך התלמידים בהיבטים: החברתיים, הערכיים והלימודיים. הדיונים מתקיימים סביב שאלות חינוכיות שונות, ומטרתן הסופית לגבש פרויקטים ותוכניות עבודה, עם מעורבות מלאה של ההורים. יישום הפרויקטים והתוכניות יתן את המענה לשאלות שונות, ויגדיר באופן ברור את מידת המעורבות של ההורים בחינוך ילדיהם.”

העתק צילום מסך מאתר הבית של עיריית טבעון מצ”ב ומסומן נספח 39.

7. באתר “המח”ר בחינוך” מופיעות עדויות נוספות לכך שתכנית “לגדול בכיף”/החינוך האינטגרלי/המח”ר בחינוך מיושמת באופן מסיבי בבית הספר רימונים. באורח פלא, גם אתר המח”ר בחינוך הוסר מהאינטרנט כמה                    שבועות לפני המועד להגשת תצהירי העדות מטעם הנתבע. אולם הצלחתי לאתר את תכני האתר בארכיון “גוגל”:

8. באתר מופיעים שמות “האנשים שמאחורי השיטה” ורשימת המדריכים של השיטה. מדובר באותם שמות שהופיעו באתר “co.il (נספח 12 לעיל) וכן שמות נוספים שניתן להניח שהינם של חברים נוספים בבני ברוך.

צילומי מסך של רשימת המדריכים וה”אנשים שמאחורי הגישה” מאתר עמותת המח”ר בחינוך מצ”ב ומסומנים נספח 40.

9. באתר ישנה לשונית בה מתהדרת העמותה בכותרת המבטיחה “ממליצים עלינו”. לחיצה על הלשונית מעלה שני מכתבי המלצה בלבד: ממנהל בית ספר “רימונים” וממנהל מחלקת חינוך בקריית טבעון, שניהם בנוגע לפעילות           העמותה בבית ספר רימונים.

 במלים אחרות: העמותה טוענת שאין עוד בית ספר בארץ פרט ל”רימונים” שאיפשר לעמותה ליישם את שיטתה החינוכית על ילדי בית הספר.

צילום מסך מאתר “המח”ר בחינוך” ומכתבי ההמלצה ממר יאיר אודם ומר יוסי שטרית מצ”ב ומסומנים נספח 41.

10. בשנת 2013 צורף בית הספר רימונים בקריית טבעון לרשימת 100 בתי הספר שישתתפו בפיילוט “פתיחת אזורי הרישום” – הודעת משרד החינוך מצ”ב ומסומן נספח 42.

11. ממכתבו של מנהל חלקת חינוך בקריית טבעון עולה בבירור שהתכנית אכן מיושמת בבית הספר, וכן כי מדובר בצעד שבחר בית הספר לעשות כחלק מפיילוט “פתיחת אזורי הרישום” של משרד החינוך:

בשנה”ל תשע”ג החל בית ספר רימונים להטמיע גישה ייחודית כחלק מפיילוט של פתיחת אזורי רישום, מטעם משרד החינוך. במסגרת הטמעת הייחודיות בחר בית הספר להטמיע גישה המטפחת מעטפת סביבתית של מערכות יחסים, תחושת שייכות וחיבור קבוצתי בהדרכתה של עמותת המח”ר בחינוך… סגל ההנהלה יישם את עקרון החיבור הקבוצתי בקרב קבוצת המחנכים, המחנכות הטמיעו אותו בקרב התלמידים, והתלמידים עצמם הפכו להיות שגרירים לערך זה בביתם”.

12. מכתבו של מנהל בית הספר, מר יוסי שטרית, מבהיר מעל לכל ספק שאנשי עמותת “לגדול בכיף” אכן היו בקשר עם ילדי בית ספר רימונים:

“הגעתם לבית ספרנו עם משנה חינוכית וברק בעיניכם. נספחנו אחר הרעיונות הנפלאים ובעיקר נשבינו בקסמי חברי העמותה…”

מתוך: תצהיר אסף גולן – תביעת עמותת בני ברוך נגד אהרון אפלבאום

לעמוד התצהיר הראשי – לחצו כאן
לקריאת כל התצהירים שהוגשו בתביעתם של בני ברוך נגדי – לחצו כאן