פרשת הדלפת התקנון לאינטרנט

  1. בשנת 2009 הודלף התקנון המיועד לחברי המעגל הפנימי שקבעו הדירקטוריון ולייטמן. מדובר בתקנון שנוסחים שונים שלו, בעברית וברוסית, הופצו מדי כמה זמן והיוו, כאמור, קוד התנהגות מחייב של כל חברי המעגל הפנימי.
  2. התקנון הופץ ברשת והפך לבדיחה בקרב בלוגרים רוסים שעוסקים בין היתר בבני ברוך. הבלוגרים המדוברים נהגו לבקר את בני ברוך כי מדובר בכת, והתקנון היווה לשיטתם הוכחה לטענה זו, ולפיכך הם עשו ממנו “מטעמים”, ולעגו לארגון.
  3. מאחר ומניעת ביקורת מעין זו היתה בתחום אחריותי, הודעתי על כך לגבריאל שוסטרמן ודיווחתי לו שניסיתי להגיע לאותם בלוגרים ולהסביר להם את ההקשר שבו פורסם התקנון של בני ברוך על מנת שיפסיקו לפרסם שבני ברוך היא כת, אך ללא הצלחה. גבריאל השיב לי ש”יש לנו מספיק אידיוטים” [בכך התכוון שיש מספיק אנשים שיכולים היו להפיץ את התקנון מחוץ לבני ברוך – מ.ד.] ו”טוב שלפחות אף אחד עוד לא פרסם פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון. אני אנסה לעשות משהו כדי שזה לא יקרה בעתיד” והודה לי על הטיפול.
  4. מהתכתובת עולה בבהירות ששנינו ידענו והסכמנו שחשיפת התקנון מאירה את התנהלות בני ברוך באור כיתתי, כגוף אגרסיבי ושתלטני ששולט בכל היבטי היומיום של חבריו ומשעבד אותם לצרכיו, ושהמוניטין של ”בני ברוך” יסבול אם אנשים מבחוץ ידעו על האופן וההתנהלות האמיתיים של הארגון – ומדובר בדבר מובן מאליו ולכן רק “אידיוט” היה מפיץ אותו החוצה.
  5. העתק התכתובת ביני ובין גבריאל שוסטרמן מיום 16-17.6.2009 מצ”ב ומסומן נספח 15
  6. באותו נושא התכתבתי עם איגור שלומוב. הוא כתב לי שאם יתברר שמישהו ממחלקת בלוגים הוא שהפיץ את התקנון, גבריאל יסגור את כל המחלקה. איגור כתב ש”יכול להיות שמישהו מבני ברוך לשעבר שלח את התקנון כנקמה”.
  7. כלומר, גם איגור וגם אני הבנו שהפצת התקנון מחוץ למעגל הפנימי היא מעשה שפוגע בבני ברוך כיוון שהתקנון (ששיקף את אופני ההתנהלות בקבוצה הפנימית) מציג את בני ברוך כקבוצה כיתתית.

מתוך: תצהיר מ’ ללא פרטים – תביעת עמותת בני ברוך נגד אהרון אפלבאום

לעמוד התצהיר הראשי – לחצו כאן
לקריאת כל התצהירים שהוגשו בתביעתם של בני ברוך נגדי – לחצו כאן