דף הבית » עמותת בני ברוך נגד אהרון אפלבאום – תצהירים » תצהיר רשמי אהרון אפלבאום – תביעת עמותת בני ברוך נגד אהרון אפלבאום

תצהיר רשמי אהרון אפלבאום – תביעת עמותת בני ברוך נגד אהרון אפלבאום

אני, הח”מ, אהרון אפלבאום, ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן, וזאת כתצהיר עדות מראשי מטעמי בת”א (פ”ת) 23862-03-13 שהגישה נגדי עמותת בני ברוך.

פרטיים אישיים

1. הנני יליד 1957, מנכ”ל חברת הי-טק שבבעלות המשפחה, תושב כוכב-יאיר, נשוי, אב לשני ילדים וסב לשלושה נכדים.
2. בני הוא חבר בבני ברוך, ודרכו התוודעתי לארגון זה (הכל כפי שאפרט להלן). למרות הצורך שלי להתגונן מפני תביעה זו שהוגשה נגדי על-ידי בני ברוך, חשוב לי שלא לפגוע מעבר לצורך ההכרחי בפרטיות בני ובפרטיות משפחתי. הקשר עם בני חשוב לי מכל, ואני נאבק על קשר זה שנים ארוכות למרות כל הקשיים.
3. יחד עם זאת, אני מרגיש מחויב לא רק להתגונן מפני תביעה שלא אני יזמתי – אני הרי הגשתי את התלונה שלי באופן דיסקרטי ולא פרסמתי אותה, אלא גם לשבור את קשר השתיקה של הורים לילדים בקבוצות כיתתיות בכלל, ובבני ברוך בפרט. הורים פעמים רבות מתביישים במה שקרה למשפחתם, חוששים שבסוף יאשימו אותם כי היו הורים “לא טובים”, מפחדים שהילדים ינתקו איתם קשר או שיסבלו התנכלות מהקבוצה. אני גם נאבק על הבן שלי, וגם לא מוכן לוותר על האמת, שחשוב שיכירו אותה.
4. לפיכך תצהירי זה נוסח באופן “מחושב”, כאשר במקומות מסויימים אני חוסך בפרטים על-מנת שלא לפגוע בבני, במשפחתו ובמשפחתי מעבר למה שנדרש.

בקישורים הבאים תוכלו למצוא את פרטי התצהיר שהוגש בתביעתם של בני ברוך נגדי :

לחלק 1 – “נפילת” הבן לבני ברוך והיכרותי עם ארגון זה בעקבות זאת – לחצו כאן
לחלק 2 – הפעילות בבני ברוך וניהול כל החיים סביב פעילות זו – לחצו כאן
לחלק 3 – התרחקות וניתוק מהמשפחה – לחצו כאן
לחלק 4 – הבנתי כי מדובר ב’כת’ – לחצו כאן
לחלק 5 – נסיבות הוצאת מכתב התלונה נשוא התביעה – לחצו כאן
לחלק 6 – תוכן המכתב – לחצו כאן
לחלק 7 – אי הפצת מכתב התלונה – לחצו כאן
לחלק 8 – נמעני המכתב – לחצו כאן
לחלק 9 – תוצאות הוצאת המכתב – לחצו כאן
לחלק 10 – פעילותי בקשר לבני ברוך גם לאחר הגשת התביעה, ובפרט בעניין ‘ביחד’ – הזרוע הפוליטית של בני ברוך בעיריית פתח תקווה – לחצו כאן

 

תצהירים נוספים מתביעת ‘בני ברוך‘ נגדי:

לקריאת כל התצהירים שהוגשו תביעתם של בני ברוך נגדי – לחצו כאן