נסיבות הוצאת מכתב התלונה נשוא התביעה

  1. בסוף שנת דצמבר 2012 פנתה אלי, במסגרת התנדבותי במרכז הישראלי לנפגעי כתות, המנכ”לית שלו, ועדכנה אותי כי הגיעה ל”‘קו החם” של המרכז דיווח של הורה מבית ספר רימונים בטבעון על כניסה של בני ברוך לבית הספר באמצעות עמותת בת המכונה ‘לגדול בכיף’.
  2. המדובר היה בתלונה מפורטת וקוהרנטית, ממנה עלה שלפחות בשלב הראשון גם לא בוצע גילוי להורים בבית הספר לגבי הקשר בין ‘לגדול בכיף’ לבין ‘בני ברוך‘ ו/או קבלה. לפי התלונה, ההורים לא ידענו כלום, והאבא גילה את הדברים במקרה כאשר נכנס לכיתה וראה שקופית של ‘קבלה לעם’.
  3. נחרדתי מהדיווח כיוון שאני מכיר את השאיפה המיסיונרית של הארגון והנחתי שהניסיון להכניס תכנית חינוכית למערכת החינוך הוא חלק ממנה.
  4. עשינו גם בדיקה באינטרנט, ממנה עלה בצורה ברורה הקשר בין בני ברוך ל’לגדול בכיף’, והעובדה ש’לגדול בכיף’ הוקמה על-ידי בני ברוך כדי להוות זרוע ארוכה שתפעל לקידום תפיסות שלה תוך אי גילוי ההקשר הקבליסטי של הדברים. לעניין זה ראה את המסמך, שצורף כבר לכתב ההגנה, ומסומן נספח 2.
  5. מנכ”לית המרכז, גב’ ליכטנשטיין, הבהירה לי שקיימת “מורכבות משפטית” ביחסים שבין המרכז לבין בני ברוך, ולכן אין בכוונת המרכז לפעול מול הרשויות בקשר לדיווח הנ”ל. אני חשבתי שלא לעשות דבר זה בלתי מתקבל על הדעת וממש מעילה בחובה אזרחית שמוטלת עלינו.
  6. סברתי כי שילוב ישיר או עקיף של בני ברוך במערכת החינוך הכללית היא שערורייה. סברתי שיתכן, שהגורמים האחראים בקרב הרשויות אינם ערים לקשר בין ‘לגדול בכיף’ לבין ‘בני ברוך‘, או אינם מודעים כלל לקיומה של תוכנית הלימודים הנ”ל ולאישורה על-ידי גורמים נמוכים יותר, או לא נתנו דעתם למלוא משמעויות הנושא, או לא מכירים את מהותה ואופייה האמיתי של בני ברוך.
  7. לפיכך החלטתי שאני אפנה לרשויות במכתב תלונה שלי, בו אבקש אותן לבדוק את הדברים. המרכז לא היה מעורב בהוצאת המכתב מעבר לעזרה בניסוחים (עברית אינה שפת אמי) ולהצעות לגבי הנמענים (למי לשלוח המכתב).

מתוך: תצהיר רשמי – אהרון אפלבאום – תביעת עמותת בני ברוך נגדי

לעמוד התצהיר הראשי – לחצו כאן
לקריאת כל התצהירים שהוגשו בתביעתם של בני ברוך נגדי – לחצו כאן