תוכן המכתב

  1. ניסחתי איפוא את המכתב על סמך המידע שהיה בידי – הן לגבי ‘רימונים’ והן לגבי מאפייני בני ברוך.
  2. האמנתי ועודני מאמין באמונה שלמה בנכונות הדברים שכתבתי שם. באותה עת כבר הכרתי דרך בני, לפני ולפנים, את בני ברוך ואת האופן בו פועלים, וכבר הייתי בקיא בספרות לגבי כתות, באמות המידה לסיווגן, בעמדת המרכז הישראלי לנפגעי כתות לגביה, וכן הלאה.
  3. כל שכתבתי שם הן דעות או מסקנות לגבי בני ברוך ששיקפו את דעתי הכנה.
  4. כל אחת ואחת מהאמירות שנכתבו בתלונה מגובות במה שידעתי על בני ברוך, בעיקר מבני ומשפחתו, שכבר היה שם שנים, וגם מהחומרים שקראתי, מהיכרותי עם אמות המידה לסיווג כתות, הכל כפי שפירטתי לעיל: הטענה כי מטרתו הסמויה של הארגון היא שליטה בחברים בארגון וצבירת כוח; שהם מביאים את המאמינים לחיים של תלות ושיעבוד; שהתנועה היררכית במובהק; שיש בה יסוד מובהק של אנחנו והם; כי מותר לשקר לעולם החיצוני, מותר להסתיר את המטרות המיסיונריות; כי הכוונה: ליצור זהות חדשה אצל החברים; שחיי היומיום נשלטים לחלוטין ע”י המנהיג והמעגל הקרוב לו; שהחברים נאלצים להשתתף בשיעורים מדי לילה (יתכן שכדי למנוע שינה לצורך שליטה); שקבלה לעם הוא כת (מבוססת ממוסדת ועשירה); בעלת גיוס שיטתי ומתוכנן. כל האמירות האלה מגובות בפרטים שהיו ידועים לי ושפורטו, ומהווה אמירות לגיטימיות לאור המידע האמור.
  5. כאמור, הדעה שהבעתי במכתב התלונה כי בני ברוך היא “כת” לא היתה מקורית שלי, והועלתה על-ידי רבים מעבר למרכז הישראלי לנפגעי כתות – גם פרסומים של אמצעי תקשורת, וגם התבטאויות רבות אליהן נחשפתי באינטרנט. כלומר, כשכתבתי את מה שכתבתי במכתב התלונה, נתתי ביטוי לדיעה רווחת. אני מצר
  6. על-מנת לתת סימוכין לדברי והסברים “אקדמיים” על קבוצות בעלות אופי כיתתי, ועל-מנת שנמעני המכתב יוכלו להתרשם בעצמם ולהסיק את המסקנות שלהם, צירפתי לתלונה מספר מסמכים, שנועדו לתמוך אותה ולהראות שיש ממש בדברים. מסמכים אלה צורפו לכתב ההגנה: מסמך “איך כתות עובדות” (להיכרות עם התיאוריה) עם תרגום לעברית – מצורף ומסומן נספח 3; תחקיר מקיף ב’הארץ’ על ‘בני ברוך‘ – מצורף ומסומן נספח 4; “תקנון” ‘בני ברוך‘ כפי שנדון באותו תחקיר– מצורף ומסומן נספח 5; המסמך של בני ברוך על הקשר בינה לבין ‘לגדול בכיף’ (נספח 2 לעיל). כאמור, כל המסמכים הנ”ל צורפו כבר למכתב התלונה, על-מנת שהנמענים יוכלו לקרוא את הדברים ולשפוט בעצמם.
  7. מטרת התלונה היתה להביא את הגורמים המוסמכים לחקור בעניין ולהפעיל את סמכותם על הגורם שאישר את הכנסת תוכנית הלימודים ו/או לחזור בהם מהחלטתם הראשונה, ככל שהתקבלה כזו.

מתוך: תצהיר רשמי – אהרון אפלבאום – תביעת עמותת בני ברוך נגדי

לעמוד התצהיר הראשי – לחצו כאן
לקריאת כל התצהירים שהוגשו בתביעתם של בני ברוך נגדי – לחצו כאן