דף הבית » עמותת בני ברוך נגד אהרון אפלבאום – תצהירים » תצהיר רשמי רחל – תביעת עמותת בני ברוך נגד אהרון אפלבאום

תצהיר רשמי רחל – תביעת עמותת בני ברוך נגד אהרון אפלבאום

אני הח”מ, רחל ליכטנשטיין, נושאת ת.ז. מס’ XXXXXXXX לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת לאמור:

  1. הנני מנהלת “המרכז הישראלי לנפגעי כתות” (להלן- “המרכז”), ואני עושה תצהירי זה לבקשת אהרון אפלבאום, הנתבע בת”א 23862-03-13 בבית משפט השלום בפתח תקווה, בתביעה שהוגשה נגדו על-ידי בני ברוך.
  2. אני עובדת במרכז משנת 2007, ומשנת 2010 משמשת כמנהלת הכללית שלו.

המרכז הישראלי לנפגעי כתות

  1. המרכז הוא חברה לתועלת הציבור, שנוסדה בשנת 2006, כמלכ”ר הראשון, והיחיד עד היום בישראל, העוסק בנושא כתות או קבוצות בעלות מאפיינים כיתתיים בישראל (להלן ‘קבוצות כיתתיות’).
  2. המרכז עוסק בסיוע לנפגעי קבוצות כיתתיות ויוצאיהן, לרבות סיוע לבני משפחה שקרוביהם נמצאים בתוך קבוצות, בהעלאת המודעות הציבורית והשלטונית לנושא, ובעבודה משותפת הדוקה עם רשויות השלטון השונות (רווחה, בריאות, משטרה ועוד).
  3. המרכז מהווה גורם מקצועי מקובל ומרכזי בקרב הרשויות השונות, המתייעצות עמנו ומקדמות ביחד אתנו מהלכים שונים להתמודדות עם התופעה. אציין, לשם הדוגמא, כי דו”ח ממשלתי מקיף שפורסם במאי 2011 לבחינת תופעת הכתות בישראל (בראשותו של שר הרווחה דאז כחלון– להלן: “דוח משרד הרווחה”), מפנה מספר פעמים לפרסומי ‘המרכז’ כמקור מידע מוסמך ואמין.
  4. בשנת 2013 זכה המרכז בפרס קרן יו”ר הכנסת לקידום זכויות אדם ודמוקרטיה, וזאת על-פי המלצת משטרת ישראל, משרד הרווחה, אזרחים שקיבלו מאתנו סיוע ועוד. בחבר הנאמנים של קרן מכובדת זו אשר החליטה על הענקת הפרס יושבים חברי נשיאות הכנסת בעבר ובהווה, השופטת העליונה בדימ’ דליה דורנר, נשיאים של מוסדות להשכלה גבוהה ועוד [מצורף ומסומן כנספח 1. העתק מכתב ההמלצה לפרס מימ”ר ירושלים מצורף ומסומן כנספח 2לתצהיר].
  5. מעבר לאין ספור שיתופי פעולה נקודתיים עם הרשויות השונות (בעיקר בהקשרים של רווחה), המרכז היה שותף לעבודת הרשויות בפרשות הידועות ביותר בישראל: כך, למשל, המרכז הוא שחשף את הכת של גואל רצון וסייע להעמדתו לדין של רצון ולחיסול הכת; המרכז הוא שחשף את הכת הסאדיסטית של דניאל אמבש, שהביאה לפירוק הקבוצה ולהרשעת אמבש ועוזרו בעונשים כבדים; המרכז משמש גורם מרכזי במאבק נגד קבוצת לב טהור החרדית, ועוד.
  6. המרכז מפעיל, בעיקר באמצעות מתנדבים, ‘קו חם’, המהווה כתובת חשובה לפניות מהציבור הרחב, לקבלת סיוע, העברת מידע וכן הלאה. דרך הקו החם מגיע למרכז מידע חיוני, וכתובת ראשונה לקבלת סיוע עבור נפגעי קבוצות כיתתיות.
  7. המרכז הוא ארגון קטן ומצומצם, בעל תקציב קטן ביותר. במרכז עובדים בשכר סה”כ שלוש עובדות: אני, עובדת סוציאלית ואדם נוסף בתפקיד אדמיניסטרטיבי. המשכורת החודשית של שלושתנו ביחד היא כ-10,000 ₪ ברוטו. המרכז מסתמך במידה רבה על עבודתם של מתנדבים – אנשים פרטיים שמבקשים לסייע לעבודתו מתוך הכרה בחשיבותה: יוצאי קבוצות כיתתיות המבקשים לסייע לאנשים בכתות או למשוקמי כתות, בני משפחה וחברים של נפגעי קבוצות כיתתיות, ואנשי מקצוע אשר במסגרת עבודתם נחשפו לתופעה.

בקישורים הבאים תוכלו למצוא את פרטי התצהיר שהוגש בתביעתם של בני ברוך נגדי :

לחלק 1 – אמות המידה לפיהן מכיר המרכז בקבוצה כבעלת מאפיינים כיתתיים – לחצו כאן
לחלק 2 – מדוע לדעתנו בבני ברוך מתקיימים מאפיינים כיתתיים – לחצו כאן
לחלק 3 – מקורות הידע של המרכז ושלי על בני ברוך – לחצו כאן
לחלק 4 – תמצית עדויות שהגיעו למרכז על בני ברוך במהלך השנים – לחצו כאן
לחלק 5 – תביעת הדיבה של בני ברוך נגד המרכז – לחצו כאן
לחלק 6 – הפנייה שהגיעה למרכז בעניין בית ספר רימונים, שסופה במכתב התלונה שהוציא אפלבאום ושבגינו הוגשה התביעה – לחצו כאן

תצהירים נוספים מתביעת ‘בני ברוך’ נגדי:

לקריאת כל התצהירים שהוגשו תביעתם של בני ברוך נגדי – לחצו כאן