אמות המידה לפיהן מכיר המרכז בקבוצה כבעלת מאפיינים כיתתיים

 1. לצורך עבודתו השוטפת נדרש המרכז להגדיר מהן קבוצות כיתתיות, ולהכריע אם קבוצה מסוימת שעניינה עולה לפניו היא כת / קבוצה בעלת מאפיינים כיתתיים.
 2. המרכז מתבסס בעבודתו ובוחן קבוצות על בסיס הגדרות אנשי מקצוע וארגונים בין לאומיים כמו הפסיכולוג סטיב חסן, פרופ’ מיכאל לנגון – יו”ר ארגון American Family Foundation, ופרופ’ ג’נגה לאליק – פרופ’ לסוציולוגיה מאוניברסיטת “Chico” שבקליפורניה – שקבעו מושגי יסוד לנושא קבוצות כיתתיות, שעליהם גם מתבסס דו”ח משרד הרווחה בנושא כתות שיצא בשנת 2011. כמו כן המרכז מתבסס ועובד באופן שוטף עם אנשי מקצוע ומומחים בנושא בארץ.
 3. האידיאולוגיה או התפיסה הדתית או הרוחנית שהקבוצה דוגלת בה אינה מהווה שיקול לאיפיונה ככת. ההגדרות מתמקדות באופי התנהלות הקבוצה, ולא באידיאולוגיה / תפיסה רוחנית / האוריינטציה הדתית שלה. המרכז אינו מבקר אף קבוצה בשל עניינים מסוג זה או מכיוון שמקדמת דרכי טיפול אלטרנטיביות, אורח חיים שונה, תפיסות ניו אייג’ למיניהן וכיו”ב (בודהיזם, הרא קרישנה, קבלה, אנתרופוסופיה, מדיטציה, יוגה, הומאופטיה, דמיון מודרך וכדומה – כולן לגיטימיות בעייני המרכז). כך, למשל, למרות שהמרכז מאפיין את בני ברוך כקבוצה כיתתית, הוא אינו מאפיין כל קבוצה קבליסטית ככזו, משום שענייננו כאמור אינו בתפיסת העולם הרוחנית (הקבלה) אלא באופן התנהלות הקבוצה.
 4. עם השנים והעלאת המודעות לנושא נוספו מקורות מידע חדשים. כך, ב-2011 פורסם דו”ח מקיף של משרד הרווחה בנושא הכתות, הכולל מידע רב; לאחרונה ניתן פסק-דין בבית משפט מחוזי בת”א 2114-08, שפיגל ואח’ נ’ שחם רביצקי ואח’, בו עמד בית המשפט על מאפיינים של קבוצה כיתתית פוגענית, בהקשר של קבוצה הנמצאת בקצה החמור של הסקאלה.
 5. מעבר לכך, העבודה השוטפת שלנו בתחום במשך שנים, כגורם היחיד בארץ העוסק בנושא באופן אינטנסיבי – המפגשים הרבים מאד והשיחות עם נפגעי קבוצות כיתתיות, בני משפחה וחברים, פקידי ממשל ואנשי מקצוע – הצטברה אצל המרכז ואצלי מומחיות והבנה מיוחדת, עצמאית, מתי מדובר בקבוצה כיתתית, מתי מדובר בקבוצה בתחום האפור, וכן הלאה.
 6. המרכז מקבל מאות פניות מדי שנה. אחת או שתיים חדשות מדי יום. הקו החם עובד 24 שעות ביממה, כולל בשעות הלילה (באמצעות מתנדב אשר מחובר לקו). הקו עובד גם בשישבת, ככל שיש מספיק מתנדבים זמינים.
 7. בשנת 2011 פורסם דו”ח של משרד הרווחה על ידי צוות שבחן את תופעת הכתות, שם ניתנה הגדרה סוציולוגית למונח “כת פוגענית” :

כתות פוגעניות הן קבוצות המתלכדות סביב אדם או רעיון, תוך שימוש בשיטות של שליטה בתהליכי החשיבה ובדפוסי ההתנהגות, לצורך יצירת זהות נבדלת מהחברה ותוך שימוש במצגי שווא. קבוצות אלה מעודדות לרוב תלות נפשית, נאמנות, ציות וכפיפות למנהיג הכת ולמטרותיו, מנצלות את חבריהן לצורך קידום מטרות הכת, וגורמות לנזקים נפשיים, פיזיים, כלכליים וחברתיים (באחד או יותר מהתחומים), בקרב חברי הקבוצות, משפחותיהם והקהילה הסובבת.

 1. יודגש, כי האיפיון של קבוצה אינו סובייקטיבי אלא אובייקטיבי. לקבוצה עצמה, ובוודאי לא ל’גורו’ או לאלה סביבו העומדים בראשה, אין מונופול על איפיונה. נהפוך הוא, איפיון מדרך הטבע הוא עניין אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. אדם יכול לסבור שאלוהים מדבר מגרונו, ולהאמין סובייקטיבית באמונה שלמה, שיש בכוחו כדי להביא גאולה לעולם, אך השאלה היא כיצד יש לאפיין את הקבוצה הנ”ל במבט אובייקטיבי מבחוץ.
 2. מעבר לכך, כבכל תחום שאינו מדע מדויק, ברור שיכולות להיות גישות שונות, תפיסות שונות וכן הלאה. מעבר למקרים המובהקים ביותר, הפליליים, ברור שיכולים להיות מצבים בהם תיתכנה דעות שונות לגבי אותה קבוצה. הפערים אינם נובעים רק מהבדלי תפיסה, אלא גם מפערי מידע. מאפיין מובהק של קבוצות בעלות מאפיינים בעייתיים הוא “חשאיות” והסתרה, אי גילוי למי שנמצא מחוץ לקבוצה עצמה את התמונה המלאה, וכיו”ב. לפיכך אנשים שונים נחשפים למידע שונה, ומגבשים דעות על סמך אינפורמציה שונה.
 3. אבקש לעמוד כאן על המאפיינים העיקריים של קבוצה בעלת אופי כיתתי, באופן כללי. יחד עם זאת ראוי להדגיש, כי אין משמעות הדברים שהמאפיינים מתקיימים בכל קבוצה וקבוצה ובאותה עוצמה. המאפיינים מתקיימים בעוצמות שונות על סקאלה נרחבת של חומרה. לדוגמא: קיימות קבוצות המבוצעים בהם מעשים פליליים קשים. וקיימות קבוצות שלא ידוע לנו על מעשים פליליים כלשהם, ועדיין מתקיימים בהן מאפיינים כיתתיים.
 4. עוד יובהר כי גם בתוך קבוצות כיתתיות אנשים שונים מחויבים לקבוצה באופן שונה. יש שיקחו חלק טוטאלי בהשתתפות הקבוצה ובמחויבות למנהיג ללא כל חשיבה עצמאית, וינהגו לפי מוצא פיו על חשבון חייהם האישיים, הפרטיים ואז יזיקו לעצמם, ויש שיצליחו לעמוד על הגדר, להיות חלק מהקבוצה אך באופן מרוחק יותר תוך שמירה על חייהם האישיים ללא פגיעה.
 5. להלן אמנה את המאפיינים המרכזיים של קבוצה בעלת אופי כיתתי ע”פ פרופ’ לנגון, שאף דו”ח משרד הרווחה נסמך עליו:
  • מנהיגות: הכת מרוכזת סביב אדם כריזמטי בעל כושר מנהיגות יוצא דופן. המנהיג מטיל טאבו וסנקציות על התנהלות החברים, ומכתיב אורח חיים מפורט לחברי הכת[1]. הדרגה הגבוהה של המנהיג גורמת לכך שנחשב בעל מעמד מעל המוסר והחוק, ועל כן אם נתפס במעשים בלתי מוסריים הם מוצדקים על ידי דרגתו הרוחנית הגבוהה.
  • טקס חניכה וסודיות: המצטרפים לכת עוברים טקס חניכה שבו הם מתחייבים לנאמנות ולשמירה על סודיות.
  • התנתקות: עידוד עד כפייה של ניתוק הקשרים החברתיים הישנים, תוך הסתגרות והתבדלות מפני העולם החיצוני. (“אנחנו – והם”)
  • בידול בין הקבוצה לבין מי שאינו בקבוצה: אנשי הקבוצה “ראו את האור” ביחס לאלה שבחוץ. הם הצודקים ומי שבחוץ טועה.
  • אדיקות: תביעה לאדיקות פולחנית עזה, ללא שאלת שאלות או הטלת ספק.
  • ציות: דרישת ציות וכפיפות מוחלטת למנהיג הכת והטלת סנקציות כאשר אלה אינן ממולאות כנדרש.
  • מיסיונריות: פעילות לשם גיוס חברים נוספים.
  • העמדת משאבים אישיים משמעותית לטובת הקבוצה: עיסוק של חברי הכת בגיוס משאבים כלכליים ואחרים עבור הכת ומנהיגה.תביעה להקדשת הרכוש הפרטי לכת או למנהיגה. הקדשת משאבים שווי כסף לטובת הקבוצה (התנדבות משמעותית למען הקבוצה).
  • סולידאריות בין חברי הכת: עידוד הדדי בין חברי הכת, המתאפיין בגילויים חריגים של אמפתיה. יצירת קרבה גדולה בין החברים והקדשת מרבית זמנם לפעילות בתוך הקבוצה או למען תועלתה.
  • דוקטרינה: אידיאולוגיה העומדת בבסיס פעילות הכת, מסבירה ומפרשת את העולם בצורה חדשה (לרוב תוך הבטחות להצלת האנושות), תוך שימוש בשיטות של שינוי תודעה (מדיטציות וכיו”ב), המשמרות את הנאמנות לכת ולמנהיג.
  • יעד נשגב ובלתי מושג, בד”כ של תיקון עולם: מטרה נשגבת (ובלתי ריאלית) של השגת תיקון עולם / גאולה / מזור לבעיות האנושות, שניתן להשיג רק אם הולכים בדרכו של המנהיג ועל-פי הדוקטרינה המנחה את הקבוצה.
 6. טקסיות: הקפדה על קיום טקסים כחלק מתהליך האינדוקטרינציה שעוברים חברי הכת.בפסק הדין שניתן בבית המשפט מחוזי בת”א 2114-08, שפיגל ואח’ נ’ שחם רביצקי ואח’, ניתנו כאמור מאפיינים לקבוצות כיתתיות פוגעניות.

[1]בקבוצות כיתתיות מסוימות, בהן קיים מערך היררכי מורכב יותר או כאשר הן מבוזרות, מנהיג העל של הכת ממנה מנהיגים או מאסטרים הכפופים ישירות אליו ומנהלים את פעילות הכת.

מתוך: תצהיר רשמי רחל – תביעת עמותת בני ברוך נגד אהרון אפלבאום

לעמוד התצהיר הראשי – לחצו כאן
לקריאת כל התצהירים שהוגשו בתביעתם של בני ברוך נגדי – לחצו כאן