תביעת הדיבה של בני ברוך נגד המרכז

  1. גם המרכז היה יעד לאסטרטגיית תביעות הדיבה של בני ברוך. בשנת 2010, במהלך שידור חי בטלוויזיה, אמרה בעלת תפקיד בזמנו במרכז כי יש “מאפיינים פליליים” בהתנהלותה של ‘בני ברוך‘. בני ברוך התנפלו כמוצאי שלל רב על האמירה הזו, והגישו עליה בלבד תביעת דיבה (ת”א 20693-05-10). המרכז מוכן היה להתנצל על אמירה זו, שאכן לא יכול היה להציג לה הוכחות (וזו אינו עמדתו), אך בני ברוך ניצלו את כוחם העודף “למנף” את התביעה להשגת הישגים נוספים.
  2. במסגרת הסכם פשרה (שקיבל תוקף של פסק דין) הבהיר המרכז, כי לא התכוון לייחס לבני ברוך פעילות פלילית והתנצל על כך. ואולם, בנוסף, נענה המרכז לדרישת בני ברוך להסיר את שמה של בני ברוך מ”רשימת הכתות” שפירסם באתר האינטרנט שלו. ודוק’: המרכז לא נסוג מעמדתו העקרונית כי בני ברוך היא כת – זו היתה ועודנה עמדתו, אלא רק מכך שיש בה מאפיינים פליליים. המרכז התחייב כי בני ברוך תוחזר לרשימות בפרסומיו רק לאחר “בדיקת מכלול הנסיבות”, לרבות פנייה אל העמותה. העתק הסכם הפשרה מצורף ומסומן נספח 7.
  3. המרכז כיבד את הסכם הפשרה במלואו, ואולם כאשר התבקשתי והסכמתי לתת תצהיר בתביעה שהוגשה נגד בני ברוך על-ידי זוג שעזב אותה (ת”א (ת”א) 57648-03-11 דבח נ’ בני ברוך), הגישה נגדנו בני ברוך בקשה לביזיון בימ”ש, בטענה שמסירת העדות מהווה ביזיון של פסק הדין (!). הגשנו תגובה, ובני ברוך נאלצה למחוק את הבקשה לאחר שבית המשפט (כב’ השופטת גרסטל) הבהיר לה שהבקשה חסרת סיכוי. ומסרתי את העדות.
  4. בהמשך ערכנו בדיקות נוספות על בני ברוך, הודענו לבני ברוך כי אנו שוקלים להחזירם לפרסומינו בני ברוך הבהירו כי הם מתנגדים לכך, היתה חלופת מכתבים בין עורכי הדין, כאשר בהמשך העברנו להם את כל תוכן הפרסום המתוכנן לתגובתם, וגם קיימנו פגישה ארוכה עמם במשרדי בא כוחם. בעקבות זאת הודענו להם שאנו רואים עצמנו חופשיים לבצע כל פרסום עליהם [מצורף כנספח 8], אם כי בשלב זה איננו מחזירים אותם לאתר (משיקולים שלנו, שבראשם החשש מתביעה שלא רצינו להתחייב לה לאור משאבינו הארגוניים המוגבלים, וסדר העדיפות שלנו, שחייב את הקדשת משאבינו לקבוצות כיתתיות אחרות). כמעט במקביל החלטנו להוריד את רשימת הקבוצות מהאתר שלנו בכלל, כך שהעניין הקונקרטי של החזרת בני ברוך לרשימה כבר לא היה אקטואלי.

מתוך: תצהיר רשמי רחל – תביעת עמותת בני ברוך נגד אהרון אפלבאום

לעמוד התצהיר הראשי – לחצו כאן
לקריאת כל התצהירים שהוגשו בתביעתם של בני ברוך נגדי – לחצו כאן